Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Toruński

 

ZARZĄD OKRĘGU

Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz  -  prezes
Stanisław Lackowski  -  wiceprezes
Wiesław Smużny  -  wiceprezes
Małgorzata Puciata-Mroczyńska  -  sekretarz
Adam Pawłowski
Tomasz Pietrzyk
Jolanta Płotkowska
Tadeusz Porębski
 

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

Kazimierz Rochecki  -  przewodniczący
Elżbieta Basiul  -  wiceprzewodnicząca
Wojciech Kozioł
Andrzej Prokopiuk
 

SĄD KOLEŻEŃSKI OKRĘGU

Anna Barbarowicz  -  przewodnicząca
Ewa Mika
Wojciech Ociesa
Eugeniusz Stemplowski
Anna Wąsikiewicz