Małgorzata Iwanowska-Ludwińska

ur. 4.07.1950 w Poznaniu. Członek ZPAP Okręgu Toruńskiego od 1974 roku. Dyplom magistra w pracowni malarstwa sztalugowego profesora Stanisława Borysowskiego i profesora Mieczysława Wiśniewskiego, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w 1973 r.
Po dyplomie podjęła pracę w Galerii Współczesnej Janusza Boguckiego, w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie, pracując tam do odejścia ekipy pp. Boguckich z Galerii.
Następnie przeniosła się do Lubiąża pod Wrocławiem, gdzie współprowadziła wraz z mężem Jerzym Ludwińskim (twórcą Galerii pod Moną Lisą we Wrocławiu) terapię sztuką w eksperymentalnej placówce leczniczej.
W 1975 roku powróciła do Torunia, gdzie uczestniczyła wraz z mężem w prowadzeniu konceptualnej Galerii Punkt. Gośćmi Galerii byli m.in. tacy artyści jak Zbigniew Makarewicz, Barbara Kozłowska, czy Ewa Benesz.
Od lat 80-tych zajmuje się wyłącznie twórczością plastyczną - malarstwem i rysunkiem, uprawiając zawód artysty plastyka. W stanie wojennym uczestniczyła w Biennale Sztuki Niezależnej „Droga i prawda” na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu. Wraz z mężem brała udział w życiu artystycznym tamtych lat: w plenerach, sympozjach i wystawach.
Ma na koncie około 50 wystaw indywidualnych swego malarstwa i udziały w ponad 40 wystawach zbiorowych.
Uczestnicząc w życiu macierzystego okręgu ZPAP w Toruniu, przygotowała na przestrzeni lat samodzielne wydarzenia w Galerii Na Piętrze: własną wystawę jubileuszu 30-lecia twórczości pod koniec lat 90-tych, a także wieczory poświęcone poecie Edwardowi Stachurze i artystom Torunia, bohaterom tomiku wierszy własnych.

Wśród ważniejszych wystaw, w których brała udział, wymienić należy:

- Poczucie Sacrum w czerwcu 1999 roku, dla uczczenia wizyty Jana Pawła II w Toruniu
- Biennale Sztuki Młodych, w Budapeszcie
- wspomniana wrocławska "Droga i prawda", w kościele św. Krzyża
- toruńskie Annale i Dzieła Roku, w tym VI Annale w 1996 roku, gdzie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia Wojciecha Grochowskiego

Minister Kultury Waldemar Dąbrowski przyznał jej w 2004 roku, za całokształt twórczości, Nagrodę Specjalną Ministra Kultury.

Z okazji 40-lecia twórczości, prezydent Michał Zaleski wręczył jej statuetkę Srebrnego Anioła z listem gratulacyjnym, podczas ceremonii wernisażu retrospektywy jej malarstwa w Domu Muz, przy ulicy Podmurnej w Toruniu.

Ważniejsze wystawy indywidualne:

- Klub Azyl w Toruniu
- Mały Salon BWA w Bydgoszczy
- Muzeum w Grudziądzu
- Galeria Autorska Ewy Benesz w Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu
- BWA Toruń (2 razy)
- Pałac Kultury w Warszawie - Galeria Teatru Studio
- Baszta Czarownic w BWA Słupsk
- Galeria Na Piętrze ZPAP Toruń
- Dom Muz Toruń (wystawa 35- i 40-lecia twórczości)
- Galeria Arterier UMK, prof. Mariana Stępaka, ul. Żeglarska
- przygotowywana obecnie wystawa rysunków ze zbioru Biblioteki Głównej UMK w Toruniu, tamże

Prace w zbiorach w kraju (m.in. CSW, Galeria Wozownia, Muzeum Okręgowe w Toruniu) i zagranicą (w Szwecji, w Niemczech i we Włoszech).

Od roku 2006 jest również w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, najpierw Okręgu Toruńskiego, a następnie Okręgu Warszawskiego. Wydała drukiem dziewięć książek, których przykładowe okładki znajdują się w załącznikach.

Reminiscencje kujawskie… i ciechocińskie. Wystawa Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej w bibliotece

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, usprawniających jej działanie.

Witryna dostępna od lutego 2015 r.
 
© 2019 ZPAP Okręg Toruński